Alles over aardwarmte Maasdijk

De realisatie van aardwarmte in Maasdijk is gestart. Bekijk wat het project inhoudt, welke stappen we doorlopen en hoe we het aardwarmteproject in de omgeving inpassen. 

Waarom aardwarmte?

Voor het telen van groente, planten en bloemen in Maasdijk is veel warmte nodig. Met de realisatie van Aardwarmte Maasdijk zijn de glastuinbouwondernemers in Maasdijk in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte.

paprika in kas
Locatie

locatie aardwarmteproject

De aardwarmtelocatie bevindt zich aan de Lange Kruisweg 26, Maasdijk. De oppervlakte van de warmtecoöperatie bedraagt 500 hectare vanaf de Oranjepolder tot aan Groeneweg. 

In overleg met direct omwonenden van de aangrenzende percelen, de gemeente Westland en de warmtecoöperatie is besloten de locatie te verplaatsen vanaf de Lange Kruisweg 24 naar de Lange Kruisweg 26.

landkaart WNW
duurzame warmte

onderling uitwisselen

Het warmtecluster Aardwarmte Maasdijk is onderdeel van Warmtesysteem Westland. Een regiodekkend warmtenetwerk waarbij straks meerdere aardwarmtebronnen onderling worden verbonden. Daarmee wordt de warmte tussen de verschillende warmteclusters onderling uitwisselbaar. 

Via een online handelsplatform kunnen de aangesloten glastuinbouwondernemers straks de warmte onderling verhandelen. Zo wordt het mogelijk tijdelijk meer of minder warmte af te nemen, zoals tijdens een teeltwissel. Warmteaanbod en warmtevraag kunnen op deze manier 24/7 op elkaar worden afgestemd.

warmteleiding

Impressie

boorkop
boorkop maasdijk
boorkop en boortoren Maasdijk
stukslaan champagnefles aardwarmte Maasdijk
boorkop
boorkop maasdijk
boorkop en boortoren Maasdijk
stukslaan champagnefles aardwarmte Maasdijk
boorkop
boorkop maasdijk
boorkop en boortoren Maasdijk
stukslaan champagnefles aardwarmte Maasdijk
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte wordt beschouwd als één van de meest duurzame bronnen voor warmte.  Dit komt ten eerste omdat de warmte hernieuwbaar is. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar, want het wordt steeds opnieuw opgewarmd. Ook komt er nauwelijks COvrij bij de winning, transport en gebruik van aardwarmte. Voor zover bekend zijn er geen effecten op mens, dier en plant.

Download hier de factsheet "Duurzaamheid geothermie" van TNO.

Selecteer voor antwoord

Sinds 2000 wordt in Nederland aardwarmte gewonnen; nu al zijn er 24 winningslocaties. Geen van de aardwarmte-installaties is al aan het einde van de levensduur.
In het Westland zijn meerdere aardwarmteprojecten gerealiseerd. De ondergrond in het Westland (Onder-Krijt aardlaag) is namelijk erg geschikt voor aardwarme. Verder speelt er een economische factor in Westland: glastuinbouwondernemers kunnen dankzij aardwarmte stabiele energieprijzen creëren en inspelen op de vraag naar duurzaam geteelde producten. Daarmee is aardwarmte goed voor de concurrentiepositie van de Greenport. De glastuinbouw loopt van oudsher voorop met duurzame oplossingen voor energievraagstukken.

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren.

Warmtecoöperatie Maasdijk is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Met onze leden gaan we op zoek naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Warmtecoöperatie Maasdijk is een samenwerking van ruim 80 glastuinbouwbedrijven met ongeveer 500 hectare areaal in Maasdijk en 's-Gravenzande en de Lier.

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 51 gemeenten en 8 waterschappen. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar minder CO2-uitstoot. Aardwarmte Maasdijk is voortgekomen uit Energie Transitie Partners met als doel de glastuinbouw in het Westland te verduurzamen.