Feiten en cijfers

Op deze pagina lees je welk resultaat we verwachten van aardwarmte Maasdijk.

aardwarmte boring
Putten

3 doubletten

Aardwarmte Maasdijk heeft samenwerking gezocht met HVC voor de ontwikkeling van een scenario waarin 3 aardwarmtedoubletten in één keer worden ontwikkeld. De putten bevinden zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (1,5 tot 2 km). 

Aardwarmtebron

Diepte boring: 2,9 kilometer

Geothermie

Putten: 6

Diepte

Aardlaag: Onder-Krijt

Tijdsduur

Tijdsduur werkzaamheden: 1,5 jaar

Opbrengst

Verwachte opbrengst: 40 - 50 MWth

Genoeg warmte voor circa 40.000 – 50.000 huishoudens per jaar

Aansluitingen

Aangesloten areaal glastuinbouw: 440 hectare

Duurzaamheid

Glastuinbouwondernemers: 80

Aardwarmte Maasdijk

terug naar projectinformatie