Planning

Het aardwarmteproject in Maasdijk wordt gerealiseerd. Op deze pagina vind je de stappen die al zijn gezet en die nog volgen. Onderdeel van de ontwikkeling is het vergunningstraject.

Stap voor stap

Welke stappen doorlopen we?

 • In 2019 hebben ETP en de warmteco√∂peratie Maasdijk 3 subsidies (regeling voor duurzame energie, SDE+) aangevraagd voor het aardwarmteproject Maasdijk. 
 • Begin 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd dat ook de derde subsidie is toegekend. Vervolgens is het project verder ingericht en uitgewerkt.
 • Gaandeweg het project wordt duidelijk of het scenario van 3 aardwarmtedoubletten haalbaar is. Dit is onder andere afhankelijk van de warmte-afzet. 
 • De warmte-afzet en deelnemende glastuinbouwondernemers zijn eind 2020 gecontracteerd.
 • Het warmtenet is verder ontworpen en uitgetekend. 
 • De Omgevingsvergunning is in januari 2021 aangevraagd. 
 • Het besluit van de Omgevingsvergunning in december 2022 gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen in het Westland. 
 • Na het financieel rond krijgen van het project zijn vanaf november 2021 de voorbereidende werkzaamheden op de locatie gestart.
 • De boorfase start in mei 2022 en de boortoren is afgebouwd in april 2023. 
 • De winningsvergunning is aangevraagd. 
 • Het instemmingsbesluit voor de winningsplan is gepubliceerd en ligt ter inzage tot 4 mei 2023. 
 • De bovengrondse installatie wordt nu verder ingericht. 
 • Eerste warmtelevering start naar verwachting april 2024.