Planning

Het aardwarmteproject in Maasdijk wordt momenteel verder uitgewerkt. Op deze pagina vind je de stappen die al zijn gezet en die nog volgen. Onderdeel van de ontwikkeling is een vergunningstraject.

Stap voor stap

Welke stappen doorlopen we?

  • In 2019 hebben ETP en de warmtecoöperatie Maasdijk 3 subsidies (regeling voor duurzame energie, SDE+) aangevraagd voor het aardwarmteproject Maasdijk. 
  • Begin 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigd dat ook de derde subsidie is toegekend. Momenteel wordt het project verder ingericht en uitgewerkt.
  • Gaandeweg het project wordt duidelijk of het scenario van 3 aardwarmtedoubletten haalbaar is. Dit is onder andere afhankelijk van de warmte-afzet. 
  • De warmte-afzet en deelnemende glastuinbouwondernemers zijn eind 2020 gecontracteerd.
  • Het warmtenet wordt verder ontworpen en uitgetekend. 
  • De Omgevingsvergunning is in januari 2021 aangevraagd. 
  • Het concept-besluit van de Omgevingsvergunning wordt naar verwachting medio 2021 gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen in het Westland. 
  • Na het financieel rond krijgen van het project is de verwachting dat vanaf september 2021 de voorbereidende werkzaamheden op de locatie starten.
  • De winningsvergunning wordt aangevraagd.