1 december 2022

Werkbezoek ministers en staatssecretaris bij Aardwarmte Maasdijk

Op woensdag 30 november brachten minister Jetten (Klimaat en Energie), minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) een bezoek aan de boring van HVC Aardwarmte Maasdijk.

werkbezoek bewindslieden 1

Videoverslag werkbezoek

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

Warmtesysteem Westland

Marco van Soerland (directeur warmte) ontving samen met Jacco Besuijen (voorzitter warmtecoöperatie Maasdijk) de bewindslieden op de locatie. Samen bespraken zij hoe aardwarmte werkt, hoe een boring verloopt en de realisatie van Warmtesysteem Westland. 

bezoek bewindslieden 2

ondertekening convenant glastuinbouwsector

Glastuinbouw Nederland organiseerde het bezoek in het kader van de energietransitie en glastuinbouw. Na het locatiebezoek aan Aardwarmte Maasdijk is het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 ondertekend door de ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën en de glastuinbouwsector. De ondertekening van het convenant is goed nieuws voor telers die van het gas af willen en hun teelt verder willen verduurzamen met bijvoorbeeld aardwarmte.

bezoek bewindslieden 3