10 januari 2022

Werk in beeld: lassen en plaatsen van conductors

In Maasdijk zijn de hijswerkzaamheden op de aardwarmtelocatie gestart. Het lassen en plaatsen van conductors op een diepte van 145 meter. De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de boorwerkzaamheden die omstreeks mei 2022 starten.

conductor Maasdijk

per put 145 meter diep

"De werkzaamheden worden ook wel gezien als de eerste mijnbouwactiviteit op de locatie. Per put worden beschermhulsen (conductors) aangelegd op een diepte van 145 meter, bestaande uit een binnenbuis met een cementlaag eromheen. De conductorwerkzaamheden voor de eerste put zijn goed verlopen en zijn gestart na het verkrijgen van de Omgevingsvergunning (15 december jl.). Deze week vervolgen we de werkzaamheden voor de overige putten.", aldus Gerrit Schurink boormanager aardwarmte Maasdijk.  

conductor Maasdijk3
conductor Maasdijk2
conductor Maasdijk1
conductor Maasdijk
211221 - 07.jpg
211221 - 12.jpg
211221 - 40.jpg
211221 - 06.jpg
211221 - 18.jpg
conductor Maasdijk3
conductor Maasdijk2
conductor Maasdijk1
conductor Maasdijk