13 december 2022

Vijf banken en verzekeraars betrokken bij financiering HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland

Vijf financiële instellingen gaan het grootste Nederlandse aardwarmteproject financieren. Het is de eerste keer dat zoveel banken en verzekeraars betrokken zijn bij een geothermieproject. Met de financiering van het project Maasdijk, dat naar verwachting vanaf eind 2023 warmte gaat leveren, is ongeveer 115 miljoen euro gemoeid. De banken en verzekeraars nemen driekwart van dat bedrag voor hun rekening in de vorm van projectfinanciering. Het is voor het eerst dat bij een aardwarmteproject de geothermische bron, beheerd door HVC, en het warmtenet, aangelegd door Warmte Netwerk Westland, gescheiden zijn. Hiermee is een toekomstbestendige blauwdruk neergezet voor de financiering van geothermieprojecten in Nederland.

financial close

financiële overeenkomst

Na anderhalf jaar voorbereiding is de financiële overeenkomst voor het geothermieproject HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland een feit. Het geothermieproject van HVC bestaat uit drie doubletten en onlangs bleek de welltest van het eerste doublet succesvol. Warmte Netwerk Westland is een Joint Venture tussen Capturam en HVC. Capturam is verbonden aan het netwerkbedrijf van de gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland. HVC is een energie- en grondstoffenbedrijf in eigendom van 48 gemeenten en 8 waterschappen.

Het project zal met ongeveer 45 MWth – 60 MWth bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening voor circa 80 kwekers, wat een groot deel van zuidwestelijk Westland beslaat. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens.

vijf partijen

Er zijn vijf partijen betrokken bij de financiering: BNG Bank, ING Bank, de Coöperatieve Rabobank, Triodos Bank en a.s.r.. BNG Bank, de Coöperatieve Rabobank en ING Bank zijn al een paar jaar actief in de geothermiemarkt; Triodos Bank en a.s.r. doen voor het eerst mee. Dat dit project zorgt voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is voor alle financierende partijen een belangrijk uitgangspunt om deel te nemen in de financiering.

projectfinanciering

“Er zijn meerdere partijen bij de projectfinanciering betrokken omdat een geothermieproject niet echt standaard is. De mogelijke risico’s worden op deze manier gespreid”, zegt Michiel Kok van corporate finance van HVC. “Bij een windmolenproject is alles van tevoren duidelijk. Er worden windmolens neergezet en die hebben bijvoorbeeld per stuk een waarde van een miljoen euro en een vrij zekere opbrengst. Dan weet je waar je aan toe bent. Bij geothermie heb je vooraf niet die zekerheid over kosten en opbrengst. Tot het moment van testen is onzeker wat de opbrengst is, terwijl de kosten van uitvoering steeds doorlopen.”

aanleg warmtenet MSD

Toekomstbestendige blauwdruk

“Het is de eerste keer dat vijf financiële partijen betrokken zijn bij een geothermieproject. Dat is bijzonder en mooi. Daarnaast hebben we de financiering gesplitst in een deel voor de bron (de productie) en een deel voor de realisatie van de infrastructuur (het leidingnetwerk) naar de glastuinbouwers. Ik denk dat we hiermee een toekomstbestendige blauwdruk hebben neergezet voor de financiering van geothermieprojecten in Nederland”, zegt Michiel Kok bij de zogeheten financial close van HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland.

Met de (her)financiering van het project Maasdijk is ongeveer 115 miljoen euro gemoeid. De banken en verzekeraars tekenen voor driekwart van dat bedrag. De financiering is onderverdeeld in 60-65 procent voor het brongedeelte en 35-40 procent voor de aanleg van het netwerk.

Fors verlagen CO2-uitstoot

Voor de glastuinbouwers in de regio – die verenigd zijn in warmtecoöperatie Maasdijk – is het geothermieproject het bewijs dat samenwerken en investeren in de energietransitie noodzakelijk is. Ook vanuit Glastuinbouw Nederland wordt positief gereageerd: “De afgelopen maanden zijn veel telers geconfronteerd met hoge gasprijzen. Met aardwarmte als duurzame bron van warmte voor telers en woningen draagt de sector bij aan het fors verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.”

tomaat

Succesvolle eerste boring

Onlangs bleek dat de welltest van het eerste doublet van Aardwarmte Maasdijk succesvol is verlopen. Deze test wees uit dat er voldoende warm water vanuit een diepte van drie kilometer uit de grond kan worden gehaald voor duurzame energie richting de glastuinbouw. Voor HVC Aardwarmte Maasdijk betekent de succesvolle eerste boring dat in februari 2023 de tweede en in april 2023 de derde welltest kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten van deze tests in de buurt zullen liggen van de eerste test, omdat de putten dicht bij elkaar liggen.

 

welltest

Groot deel zuidwestelijke Westland aangesloten

De bedoeling is dat 80 kwekers - verenigd in de warmtecoöperatie Maasdijk - in dit gebied worden aangesloten op het Maasdijkse warmtesysteem; dat is een groot deel van zuidwestelijk Westland. Het gaat om een tracé van ongeveer veertig kilometer.
Er is op dit moment vanuit Aardwarmte Maasdijk, ook op basis van eerdere projecten, in totaal voor 440 hectare aan contracten met kwekers afgesloten. De verschillende aardwarmteprojecten in het Westland worden uiteindelijk met elkaar verbonden en vormen dan een groter warmtenet waar niet alleen de glastuinbouw, maar ook andere bedrijven en woningen op aangesloten kunnen worden.

Met financiering komt ook investeringsgeld vrij voor volgend project

Door het behalen van de financial close komt ook weer investeringsgeld vrij om een start te maken met het geothermieproject Polanen, waarvoor de boorlocatie in Monster wordt gesitueerd. De voorbereidende werkzaamheden daarvoor zijn al enige tijd gaande. In december wordt de eerste paal geslagen en in april 2023 start naar verwachting de eerste boring.