12 april 2021

Van vergunning naar project

Het aardwarmteproject in Maasdijk wordt momenteel verder uitgewerkt. Onderdeel van deze ontwikkeling is een vergunningstraject. Om de werkzaamheden die nodig zijn voor een aardwarmteproject op een beoogde locatie uit te kunnen voeren is een Omgevingsvergunning (WABO) nodig.

Locatie inrichting Maasdijk

Video-update

Helaas is het vanwege Corona lastig om fysieke bijeenkomsten te houden, daarom geeft Tarek Hopman (projectleider) in een korte video een toelichting op de laatste stand van zaken en de inrichting van de locatie.

Klik op onderstaande afbeelding voor de video die is gemaakt voor de (direct) omwonenden van de beoogde locatie. 

Video

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

Omgevingsvergunning

Aardwarmte Maasdijk heeft in januari 2021 de aanvraag voor de Omgevingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. In de aanvraag zijn de technische vereisten opgenomen zoals ruimtelijke ordening, milieu en bouwen meegenomen. Het milieudeel van de Omgevingsvergunning heeft betrekking op de uit te voeren boring, het testen en het winnen van aardwarmte. Het bouwdeel richt zich op de onderdelen zoals bijvoorbeeld de civiele constructie (mijnbouwvloer), het plaatsen van een hekwerk om de aardwarmtelocatie en het bouwen van het pomphuis. In de aanvraag hebben we voor de inrichting van de locatie en het beperken van de overlast voor de omgeving de huidige wet- en regelgeving meegenomen.

publicatie zomer 2021

Het concept-besluit van de Omgevingsvergunning wordt naar verwachting in de zomer van 2021 in de huis-aan-huisbladen in het Westland gepubliceerd. Vanaf dat moment hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept-besluit. De publicatie bevat veel technische informatie, heeft u hierover vragen? Dan kunnen wij deze persoonlijk met u doorspreken. 

Planning en vervolg

Ondertussen werken we verder toe naar de realisatie van het aardwarmteproject. De (financiële) haalbaarheid van het project wordt nu verder onderzocht. Het concept warmtenet wordt nu verder ingetekend: de mogelijke warmte afnemers zijn inmiddels grotendeels bekend. Wilt u meer weten over het vergunningentraject, bekijk dan informatie vergunningen op een rij.