10 mei 2021

Uitwerken van het warmtenet in Maasdijk

Het aardwarmteproject in Maasdijk wordt momenteel verder uitgewerkt, zoals de financiële haalbaarheid en het vergunningentraject. Daarnaast verkennen we een mogelijke route van het warmtenet.

Schets warmtenet

Route

Met een beoogde locatie van de aardwarmtebron, de aansluitingen in beeld, klic-meldingen en de nodige praktijkervaring, maakt Arnold van Griethuijsen als technische man de eerste schetsen van een warmtenet. 
“Welke glastuinbouwondernemers straks aansluiten is bekend, ook kennen we de beoogde locatie van de aardwarmtebron. Ik bekijk welke route het meest efficiënt is en wat er mogelijk is vanaf de putten naar de aansluitingen. De klic-gegevens gebruik ik om te kijken waar in de ondergrond ruimte is om de leidingen kwijt te kunnen. Wat is een gunstige aanpak voor welk tracédeel?” 

Puzzel

Arnold heeft inmiddels 30 jaar ervaring als hoofduitvoerder in de leidingbouw. De nodige praktische kennis gebruikt hij om de omgeving uitvoeringstechnisch in ogenschouw te nemen. Dat is een aardige puzzel, want het Westland ligt qua ondergrond al erg vol met kabels en leidingen. “We overleggen met de gemeente, provincie en het waterschap waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden om waar mogelijk werk met werk te combineren. Zo kunnen we de overlast voor de directe omgeving verminderen.”

foto arnold.jpg

samenwerken aan ideaal ontwerp

“Het is een constante afweging: hoe bereiken we als beste het deelnemende bedrijf via de gemeentelijke of particuliere grond”, vervolgt Arnold. “Met behulp van Google maps teken ik de eerste schetsen. Deze nemen we in detail door met de aannemers A-Hak Leidingbouw en Welvreugd Drilling. Daarbij bespreken we de mogelijkheden voor boringen of open ontgravingen. Vanuit de schets maakt Rotterdam Engineering vervolgens de sterkteberekeningen en de verdere uitwerking. We gaan na hoe bestaande boringen in de ondergrond liggen en maken keuzes in de verschillende methodes voor aanleg. Zo leggen we soms warmteleidingen aan via de voorspanmethode en voeren we boogboringen uit met vooraf gebogen leidingdelen zoals eerder bij Royal FloraHolland. We blijven doorontwikkelen, ook in de aanleg. En we doen het echt met z’n allen als bouwteam: vanaf de conceptlijn, het voorontwerp tot het definitieve ontwerp”, aldus Arnold. 

in gesprek

Het geschetste warmtenet is circa 10 kilometer lang, dit komt doordat er in Maasdijk veel deelnemende bedrijven zijn. De komende weken gaat het warmteteam in gesprek met de deelnemende ondernemers langs de geschetste route van het warmtenet. “Ik ga ter plekke bekijken hoe de schets matcht met de realiteit. Klopt de conceptlijn met de werkelijkheid of zijn er wijzigingen nodig, waar is het nodig om particuliere grond te kruisen en wat wordt de locatie van een warmtewisselaar? Stap voor stap maken we de schets binnen enkele maanden steeds concreter, wat resulteert in een zo optimaal mogelijk warmtenet”, aldus Arnold.

leidingen.jpg