10 mei 2022

In twee dagen tijd vijftig vrachtwagens die beton kwamen storten

De boortoren voor Aardwarmte Maasdijk staat. Dat is inmiddels duidelijk zichtbaar. Maar daaraan voorafgaand is er al heel veel werk verzet wat minder in het oog springt. De zogeheten civieltechnische werkzaamheden vormen de basis voor het project Aardwarmte Maasdijk dat met de boringen nu echt van start gaat. “In twee weken tijd is de boorinstallatie – met een hoogte van ruim veertig meter – geplaatst.”, vertelt Olaf Bresser, projectleider en verantwoordelijk voor de civieltechnische werkzaamheden en de bovengrondse installatie voor Aardwarmte Maasdijk.

""

Extra dikke betonfundering

Helemaal uit het zicht werden de werkzaamheden ook niet uitgevoerd. Er waren dagen dat de cementauto’s af en aan reden. “In twee dagen tijd bijvoorbeeld zo’n vijftig van die vrachtwagen die beton kwamen storten”, vervolgt Olaf Bresser. Ook kwamen er grote vrachtwagens naar het terrein om de verschillende onderdelen voor de boortorens brengen. “Er ligt een extra dikke betonfundering met extra wapening voor de boortoren". 

""

Alles op tijd en op schema

Het civiele werk bestond hoofdzakelijk uit het aanleggen van een volledige mijnbouwvloer inclusief fundaties voor de boortoren en bijbehorende uitrusting. Het asfalteren en het leggen van een vloeistofdichte vloer zijn zaken die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd. Alles op tijd en op schema, want de boortoren moest op tijd worden neergezet. 

Regels zijn - terecht - streng

De regels voor de realisatie van een installatie op het gebied van geothermie zijn – terecht - streng. “We zijn een mijnbouwlocatie en moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving op dat gebied. Zo moeten de leidingen zo worden aangelegd dat vloeistoffen gegarandeerd niet in het milieu terecht kunnen komen. Ook mag het zoute water, dat we oppompen, niet met ander water vermengd worden.”

Bij het boren wordt per doublet (twee putten; eentje voor het oppompen van water en eentje voor het afvoeren) een test uitgevoerd om te kijken of er voldoende productiecapaciteit aanwezig is. Olaf Bresser: “Op basis daarvan kunnen kijken welke apparatuur we moeten aanschaffen voor de procesinstallatie. Dat moet zorgvuldig en op tijd gebeuren, onze verwachting is dat we vervolgens in het vierde kwartaal van 2023 in bedrijf gaan.” 

Rekening houden met de omgeving

Tijdens de werkzaamheden aan de Lange Kruisweg in Maasdijk houden we rekening met de omgeving. Olaf Bresser: "We hebben speciaal een parallelle weg aangelegd zodat de transporten voor de bouw van de installatie niet over het weggetje naar de achterburen hoeft te gaan en zij dus altijd bereikbaar blijven. Ook toen er een paar weken geleden een wegafsluiting was, omdat met behulp van elf kranen een hoofdleiding voor het warmtenet de grond in moest worden geboord, hebben we speciaal een corridor over ons terrein aangelegd om voor die bereikbaarheid zorg te dragen. We doen er alles aan om die overlast zoveel mogelijk te beperken en houden de omgeving goed op de hoogte van de werkzaamheden.”