8 december 2021

Samen investeren in aardwarmte Maasdijk

Aangesloten kwekers bij aardwarmte Maasdijk hebben naast de warmtelevering ook de mogelijkheid financieel te participeren in de aardwarmtebronnen.

participatie2

certificaten

De afgelopen maanden is de participatie zowel juridisch als inhoudelijk uitgewerkt. Met als resultaat dat verschillende kwekers interesse hebben getoond in de certificaten. Daarmee kunnen zij als deelnemer mee-investeren in de bron voor hetzelfde financiële rendement als HVC. Zes deelnemers hebben zich voor in totaal 2,1 miljoen euro gecommitteerd.

duurzame glastuinbouw

Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Maasdijk en HVC met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren. De participatiemogelijkheid is een concreet voorbeeld hoe we de samenwerking vormgeven. Voor de toekomstige aardwarmteprojecten, zoals aardwarmte Polanen en Wippolderlaan wordt de participatie samen met de deelnemers op een vergelijkbare manier ingericht.