13 mei 2022

“Kwekers nemen nu contact met ons op omdat we steeds meer zichtbaar worden”

Stijn Wolterink heeft contact met bedrijven over leveringsovereenkomsten

“Ik voer veel gesprekken met telers om duidelijk te maken wat aardwarmte voor hen kan betekenen. Dat was eerst nodig om te kijken of er voldoende belangstelling was. Maar ook in deze fase van boren probeer ik de telers - die nog geen contract hebben - nog steeds te interesseren voor dit unieke project“, vertelt Stijn Wolterink. Hij is bij HVC onder meer verantwoordelijk voor de warmte-afzet en contacten met deelnemers over hun warmteleveringsovereenkomst. “Opmerkelijk is dat sinds we hier op de locatie werkzaam en dus steeds meer zichtbaar zijn, zoals nu met de boortoren,  telers zelf vaker contact met ons zoeken. Voorheen kwam het initiatief vooral van onze kant.”

warmtewisselaar voorbeeld

Noodzaak verduurzaming

Aan Aardwarmte Maasdijk doen glastuinbouwbedrijven mee die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Het gaat erom dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. “Ik ga met bedrijven in gesprek om te kijken wat voor hen de beste oplossing is op basis van onze propositie”, vervolgt Stijn Wolterink. “Natuurlijk wil ik hen overtuigen om mee te doen met het aardwarmteproject. Daarbij wijs ik zowel op de voordelen als de risico’s.”

Door de hoge gasprijs van dit moment is het, puur vanuit financieel oogpunt, niet altijd voordeliger om gebruik te maken van aardwarmte. Dat komt omdat er bij deze gasprijzen geen of weinig SDE subsidie aan het project wordt uitgekeerd. Vooral bij bedrijven met een warmtekrachtkoppeling en belichting is de inpassing van aardwarmte een uitdaging. Bedrijven met enkel een gasketel hebben bijna altijd een voordeel. 

Vraag duurzaam geteelde producten

Het blijft volgens Stijn Wolterink strategisch interessant om op aardwarmte aan te sluiten  omdat steeds meer klanten van de telers, zoals de supermarkten, vragen om duurzaam geteelde producten. “Door in de activiteiten en processen rekening te houden met het klimaat en milieu ondernemen glastuinbouwbedrijven toekomstbestendig en zijn ze onderscheidend van andere bedrijven in de markt.”

tomaat

WarmteSysteem Westland

Een groot voordeel is de vaste prijs van aardwarmte: per aansluiting betalen bedrijven op basis van capaciteit in plaats van over het verbruik, ook betaalt men over aardwarmteverbruik geen energiebelasting. Door deel te nemen aan dit project worden glastuinbouwbedrijven niet alleen aangesloten op één aardwarmtebron, maar ook op het toekomstige WarmteSysteem Westland. Een aansluiting verhoogt de bedrijfswaarde: de warmtevoorziening is duurzaam en toekomstbestendig. 
 

Grootte installatie

Glastuinbouwondernemers die aansluiten op Aardwarmte Maasdijk krijgen straks warmte geleverd via een warmtenet en warmtewisselaar. “De gewenste capaciteit bepaalt de grootte van deze installatie”, zo vertelt Stijn Wolterink. “De warmtewisselaar scheidt het water in het warmtenet van het water in de tuinbouwinstallaties. De aansluiting is continu beschikbaar voor levering van warmte om de teelt te verduurzamen. De meeste telers gaan uit van een capaciteit tussen de 0,25 en 1 MWth voor hun bedrijf. De grotere bedrijven zitten rond de 2 MWth.“

wisselende warmtevraag

Vaak wordt gedacht dat  aardwarmte niet flexibel is, maar door het handelsplatform kan worden ingespeeld op een wisselende warmtevraag in zomer en winter. Deelnemers kunnen vooraf op eigen investering kiezen  voor een grotere handelsruimte in de wisselaar.

Met aardwarmte verwarmde kassen zorgen voor een duurzamere teelt van gewassen.