12 juli 2021

Hoe ontwerpen wij onze aardwarmteputten

Het aardwarmteproject in Maasdijk wordt stap voor stap verder uitgewerkt. De financiën, het vergunningentraject én het ontwerp van de putten. Gerrit Schurink, ontwikkelt als boormanager het ontwerp van de putten en vertelt er graag meer over. 

Gerrit Schurink, boormanager

glashard

"Bij de winning en het gebruik van aardwarmte is het belangrijk dat de putten robuust (sterk en veilig) zijn. We gebruiken hiervoor een techniek die we eerder hebben toegepast bij het aardwarmteproject Trias Westland: een binnenbuis van Glasfiber versterkt Expoxy (GRE). Dit is een bewezen techniek en wordt in de olie- en gasindustrie wereldwijd gebruikt. Het gebruik van glashard materiaal (GRE) waarborgt de betrouwbaarheid van de aardwarmteputten en is goed toepasbaar voor de bestendigheid tegen corrosie."

Hoe werkt deze techniek?

"Het is best een technisch verhaal", legt Gerrit Schurink uit. "Bij het aardwarmteproject Trias Westland is voor het eerst een GRE binnenbuis voorgemonteerd in de stalen buis (casing). Uniek hieraan is de grootte van casing (diameter van 340 mm) waarbij de GRE is toegepast. De binnen-, en buitenbuis zijn aan elkaar gehecht door middel van een speciale cement legering. Hierdoor wordt het één geheel en dat is perfect voor het gebruik bij aardwarmteputten."

 

GRE buis.jpg

dubbele leidingen

"Het putontwerp bevat verder over de eerste 1000 meter diepte van de put een dubbele stalen leiding. De ruimte hiertussen, de annulaire ruimte, wordt met behulp van druk continu gemonitord. Op deze manier wordt de integriteit van zowel de binnenste als de buitenste buis bewaakt. Dit komt de veiligheid ten goede tijdens het produceren. Deze veiligheidstoepassing wordt ook ‘Well Integrity Management System genoemd", aldus Gerrit.  

Meer over de Industriestandaard

Er is eerder vanuit RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een subsidie verstrekt voor de toepassing van de GRE binnenbuis in grote diameters stalen buitenbuis. Deze toepassing is ook de basis voor standaardisatie van de aardwarmteputontwerpen. Met ingang van 2021 moeten alle nieuwe putontwerpen voor aardwarmteputten aan een corrosiebestendige standaard voldoen. Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat je aardwarmte veilig en verantwoord kunt winnen zonder risico voor de drinkwatervoorziening. Bovendien wordt er nu niet geboord in (gereserveerde) drinkwater gebieden. Meer weten over de industriestandaard? Bekijk dan de website van geothermie Nederland of neem contact op met Aardwarmte Maasdijk.