4 juli 2022

Geoloog ontleent elke laag in het boorproces

Elke 20 meter, daarna elke 10 meter en op het laatst elke vijf meter maken we een een sample van de aardlaag waar we de boring op dat moment uitvoeren. Op de boorlocatie zijn de geologen onophoudelijk monsters aan het nemen en monitoren ze de voortgang van de boringen. Zo voorzien ze de boorcrew van de benodigde informatie.

""
Aardlaag

Onderzoek monster

De eerste 1200 meter wordt om de twintig meter een monster genomen, daarna elke tien meter en in de laatste fase van de boring is er elke vijf meter een meting. “Juist als we in die laatste fase aankomen, moeten we zorgen dat we niet achter lopen met de resultaten. We drogen de grond die naar boven komt en daaruit komen de nodige gegevens voor het boren naar voren, zoals de dikte van de aardlagen. Wellicht moet het boren daarop worden aangepast”, zegt Frank Hinz. Hij is als geoloog betrokken bij Aardwarmte Maasdijk, maar maakte eerder ook al deel uit van de ‘club’ bij de aanleg van Trias Westland. De geologische resultaten houden we keurig bij in de computer, maar zijn ook fysiek zichtbaar in een doos met kleine reageerbuisjes waarin alle onderzochte aardlagen te zien zijn. Steeds een ietwat andere zandkleur. 

Die dag heeft Frank de eerste resultaten binnen van de monsters uit een kalklaag, nadat daaraan voorafgaand drie lagen Noordzeebodem zijn doorboord. “Witte kalkzandsteen, met kleine grijze stukjes klei en mogelijk hier en daar wat glauconiet.” Het opgeboorde materiaal wordt verwarmd en gedroogd om goed te kunnen onderzoeken welke bestanddelen in de betreffende aardlaag zitten. De resultaten van het geologisch onderzoek delen zij elke dag met de betrokken medewerkers.