23 november 2021

Eerste werkzaamheden zichtbaar: aanleg warmteleidingen

Het aardwarmteproject in Maasdijk wordt steeds meer zichtbaar. Op de Lange Kruisweg 26 is het nodige gebeurd de afgelopen maanden. De kassen van IJzelenberg zijn gesloopt, de grond op het terrein is opgehoogd en er is een tijdelijke inrit aangelegd. In november is gestart met de aanleg van het warmtenet, de elektriciteit en de waterleiding op het terrein.

warmteleiding

planning op hoofdlijnen

Naar verwachting vinden in december werkzaamheden op de locatie plaats om alvast voorbereidingen te treffen voor de boorwerkzaamheden van de putten (mei 2022). Naar verwachting duren deze voorbereidende werkzaamheden tot de eerste week van februari. De voorlopige planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit: 

  • december 2021 - februari 2022: voorbereidende werkzaamheden;
  • februari 2022: inrichting locatie met asfalt en realisatie mijnbouwvloer;
  • april/ mei 2022: plaatsen boortoren (tijdsduur 2 weken);
  • mei 2022: start boorfase 6 putten (± 1 maand per put);
  • mei 2022: realisatie aardwarmtewarmtegebouw aan de achterzijde;
  • februari 2022: start aanleg vervolg van het warmtenet in Maasdijk door Warmte netwerk Westland, een samenwerking tussen HVC en Capturam.

Op onderstaande afbeelding is een schets van de inrichting voor de aardwarmtelocatie in Maasdijk te zien.

MicrosoftTeams-image (1).png
Close
MicrosoftTeams-image (1).png