30 juni 2023

Eerste warmtewisselaars Aardwarmte Maasdijk geplaatst bij telers

In de afgelopen weken zijn de eerste warmtewisselaars geplaatst bij drie grote telers die duurzame warmte gaan afnemen van Aardwarmte Maasdijk als onderdeel van Warmte netwerk Westland. Duizenden phaleonopsis, paprika’s en tomaten worden straks duurzaam geteeld met warmte uit de aarde.

levering warmtewisselaar bij teler

Duurzaam telen

Op loopafstand van de aardwarmtebron liggen de phaleonopsiskweker Duijn Orchids, paprikateler Frestia en Tomatenkwekerij van Heijningen. Eerder werd hier het warmtenet aangelegd. Volgende stap is het plaatsen van de warmtewisselaars. Via deze warmtewisselaars wordt de geothermische warmte overgedragen aan (het water in) het warmtesysteem van de telers. Die kunnen hierdoor het gasverbruik aanzienlijk verminderen.

omvang van 375 kW tot 4500 kW

Stefan den Hoed, die de plaatsing van warmtewisselaars bij de telers voor Warmte Netwerk Westland coördineert, vertelt dat de omvang van de wisselaars kan variëren van 375 kW tot wel 4500 kW. Het vermogen van de warmtwisselaars is afhankelijk van de grootte en de benodigde capaciteit van de aangesloten bedrijven. “De telers zijn blij, want ze zien nu concreet dat er wat gebeurd. Het wachten is nu op de daadwerkelijke ingebruikname van de aardwarmtebron.”

Verbinding leidingnetwerk met installatie teler

Het lijkt zo eenvoudig. Je plaatst een warmtewiselaar en het is klaar, maar er gaan heel wat voorbereidingen aan vooraf. Allereerst worden de eisen en wensen van de deelnemende telers geïnventariseerd. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken of een onderneming zowel in de winter als de zomer veel aardwarmte nodig heeft. Dat wordt allemaal vastgelegd in een leveringsovereenkomst.  Stefan den Hoed: “Ik heb contact met de telers als het gaat om de concrete aanleg en plaatsing van de warmtewisselaar, wat toch de verbinding vormt van de leidingen van het aardwarmtenetwerk en de installatie van de teler. Dat moet goed op elkaar worden afgestemd. We proberen dat in de bestaande ruimtes te doen, waar andere apparatuur ook staat opgesteld, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor een warmtewisselaar van 1000 kW heb je toch al snel vier bij vijf meter ruimte nodig. Je wilt er later ook nog bij kunnen om goed onderhoud te plegen.”

Voldoende netcapaciteit

De teler moet er ondertussen voor zorg dragen dat bijvoorbeeld de netcapaciteit voldoende op orde is voordat er geleverd wordt. “En als de wisselaar eenmaal op z’n plek staat moeten ook nog zaken als de glasvezelverbinding en de warmtemeter in orde worden gemaakt.” 

eerste warmteleverstations

Het apparatuur wordt in Oostenrijk gemaakt in opdracht van het bedrijf QueTech. Er zijn van volgens Stefan den Hoed elf verschillende types warmtewisselaars. “Naar verwachting zullen de eerste warmteleverstations begin 2024 in gebruik worden genomen. Dan moeten eerst de aanvoer- en retourleidingen worden doorverbonden met de warmtewisselaars, nadat deze leidingen eerst zijn schoongemaakt.”

levering warmtewisselaar bij teler 2

Dertig wisselaars besteld

“We hebben nu dertig warmtewisselaars besteld, waarbij we er vijf tegelijkertijd krijgen geleverd. Dan kunnen we de telers mooi gefaseerd aansluiten. We hebben er wel voor gezorgd dat ook de warmtemeters op tijd werden besteld, want daar zat op een gegeven moment een levertijd van minimaal een halfjaar op”, aldus Stefan den Hoed.

Feiten op een rij

Vaak wordt gedacht dat de levering van aardwarmte voor de telers  geen flexibiliteit kent. Niets is minder waar, want via het speciaal daarvoor in het leven geroepen handelsplatform kan door de aangesloten telers worden ingespeeld op een wisselende warmtevraag in zomer en winter. Deelnemers kunnen vooraf op eigen investering kiezen voor een grotere handelsruimte in de wisselaar.

Bij Phaleonopsiskweker Duijn Orchids (2,8 hectare) is een warmtewisselaar van 750 kW geplaatst en is bij paprikateler Frestia (5,9 hectare) een exemplaar van 2500 kW. Tomatenkwekerij van Heijningen B.V. heeft voor haar 11,3 hectare twee warmtewisselaars staan met een vermogen van elk 1500 kW.