29 november 2021

Een zespotige spin: zo zien de boringen in Maasdijk eruit

Wat heeft een zespotige spin te maken te maken met het realiseren van drie aardwarmtebronnen in Maasdijk? Nu alles heeft het er mee te maken, figuurlijk dan. Want vanaf 1 boorlocatie gaat Aardwarmte Maasdijk als een spin onder de grond boren om uit drie ondergrondse bronnen warm water te winnen. Met voor iedere bron een aparte  productie- en injectieput.

maasdijk spin

Andere geologische formatie

Charlotte de Wijkerslooth is geologe en werkt als businessanalist bij HVC. Zij legt uit wat er gaat gebeuren. ‘We hebben nu twee aardwarmtebronnen gerealiseerd met Trias Westland project. Deze liggen op een diepte van 2,3 km onder de grond. Het project Maasdijk ligt ten zuiden van het Trias. Daar gaan we iets dieper en op een andere geologische formatie boren naar de nieuwe warmtebronnen. We hebben voor deze laag gekozen, omdat de laag daarboven te dun is. Deze bronnen komen te liggen op een diepte tussen de 2300 en 2800 meter.’

150 meter dikke laag

Volgend jaar starten de eerste werkzaamheden om naar de eerste van drie bronnen te boren. ‘Hierbij gebruiken we dezelfde boortechnieken als bij Trias Westland’, aldus Charlotte. ‘Alleen komt deze bron in een andere laag onder de grond. De bronnen van Trias Westland bevinden zich in Delfzandsteen. Nu gaan we naar een laag daar onder, dat heet de Alblasserdam zandsteen. Voordeel van deze laag is dat deze wel 150 meter dik is.’

Schuine boring

‘Het eerste deel van de boring gaat recht naar beneden, daarna gaat de bron schuin verder totdat deze in de gewenste laag komt. De verschillende grondlagen zijn een afwisseling van kalksteen, kleisteen, mergel, zandsteen en meer kleisteen. In het waterreservoir van Trias zit Delft zandsteen. ‘Dat is een schoon zandsteen waarin weinig klei zit. Hier kan het water goed doorheen stromen. In de Alblasserdam laag zit wat meer klei, waardoor het water minder makkelijk stroomt. Maar omdat deze laag zo dik is, kan er toch een groot volume doorheen stromen’, legt Charlotte uit.

Analyseren van monsters

Iedere 10 meter worden er monsters genomen van de aardlagen en geanalyseerd. ‘Dit spoelen we schoon en selecteren we met twee zeven, voor fijne en grove korrels. We noemen dit cuttings. Met een microscoop analyseren we de samenstelling van de monsters. Zo weten we in welke aardlaag we ons bevinden als we straks aan het boren zijn. Maar zo kunnen we het ook vergelijken met de monsters van andere putten. We slaan de cuttings op om het eventueel later nog te kunnen gebruiken.’

Zespotige spin

Charlotte verwacht geen verrassingen bij de nieuwe aan te boren bronnen in Maasdijk. ’Wat ik best bijzonder en interessant vind is dat we maar liefst drie bronnen gaan realiseren, vanuit 1 boorlocatie. Als blijkt dat de eerste bron voldoende warmte oplevert, dan volgt de tweede bron. Hierbij gaan, na het eerste rechte stuk, de productie - en injectieput schuin de andere kant op. Zo ook straks bij de derde bron. En zo ontstaat er onder de grond een zespotige spin, waarmee we straks naar verwachting 60 MWth duurzame warmte kunnen leveren aan bedrijven en woningen.’

spin_HVC.JPG