3 mei 2024

Bouw bovengrondse installatie Aardwarmte Maasdijk nadert verschillende fases van testen

Met de ambitie om straks warmte te leveren vanuit drie aardwarmtedoubletten is het bouwen van de bovengrondse installatie van Aardwarmte Maasdijk een complex proces. Een cruciale stap daarin is het testen van de bovengrondse installatie voordat deze warmte kan leveren. “Over anderhalve maand verwachten we de ‘mechanical complete’ te bereiken waarna we de installatie gefaseerd gaan testen. “Het is een mooi moment, want wat je al een hele tijd op tekening hebt staan, wordt nu ineens werkelijkheid”, zegt Hedwich Bekius, procesengineer bij HVC. 
 

Hedwich

Van montage naar besturingssysteem

In de afgelopen maanden is de apparatuur in het aardwarmtegebouw aan de Lange Kruisweg gemonteerd door de verschillende onderaannemers. Hedwich Bekius: “Daarnaast kan niet iedereen overal tegelijk aan het werk zijn, en moet goed worden gepland door de aannemer. Dat is een hele uitdaging.” Bij de apparatuur gaat het onder meer om warmtewisselaars, filterpotten, balanstank, diverse soorten leidingen, ontgassers en injectiepompen. De installaties staan en er wordt nu gewerkt aan het verbindend leidingwerk, bekabeling en de koppeling met het besturingssystemen.

Koud en warm testen

We werken gefaseerd toe naar de inbedrijfstelling en controleren iedere stap grondig. Allereerst de zogeheten koude inbedrijfstelling. Hierbij zetten we spanning op het elektrische systeem en wordt gekeken of alle signalen binnenkomen in het besturingssysteem. Hierbij kun je denken aan de druk, de hoeveelheid water en snelheid van stromen. Om dit goed te testen worden de pompen getest en water gecirculeerd in het systeem. Bij goed resultaat volgt de zogeheten warme inbedrijfstelling. Hierbij brengen we geleidelijk warmte in het systeem en ook het warmtenet wordt geleidelijk opgewarmd. Pas als het warmtenet op dezelfde temperatuur is kan warmte uit de aardwarmtebron worden ingevoed in het warmtenet. 

Proefbedrijf: testen en inregelen

Daaropvolgend wordt de automatisering verder ingeregeld, hierbij kijken we onder andere naar de druk van, de stroming en hoeveelheid warm water dat wordt opgepompt. Volgende stap is de proefperiode, waarbij we nog een aantal testen uitvoeren en de warmtelevering verder optimaliseren.  Na het afronden van een succesvolle proefperiode wordt het project opgeleverd. De verwachting is dat in de loop van de zomer met het proefdraaien kan worden begonnen.

3 doubletten gefaseerd opstarten

De bovengrondse installatie wordt voor 3 doubletten tegelijkertijd aangelegd. Zo kunnen we na de ingebruikname van doublet 2 ook doublet 1 vlot in gebruik nemen. Bij de realisatie van het leidingwerk en apparatuur voor doublet 1 is uitgegaan van de gegevens die uit de brontest van doublet 2 naar voren zijn gekomen. Het derde doublet volgt later.   

Met de opstart van het eerste doublet gaan we ongeveer 17 megawatt aan warmte leveren. Bij twee doubletten zal dat vermogen naar verwachting rond de 34 megawatt komen te liggen. Volgens Hedwich Bekius is het belangrijk dat vanaf het moment dat er warmte geleverd gaat worden er nauwelijks onderbrekingen in die warmtelevering zijn wanneer ook de andere twee doubletten in werking worden gesteld. “Dat gaat stap voor stap. We stemmen de levering van warmte af op de aanleg van het warmtenet dat op dit moment ook gefaseerd wordt aangelegd.”