4 juli 2022

Boren in geothermie: samenspel van meer dan dertig specialisten

In de huidige fase en ook in de komende maanden vinden de boorwerkzaamheden bij Aardwarmte Maasdijk via de zes verschillende putten plaats. Dat gebeurt op basis van een samenspel van diverse specialisten. Voor al die werkzaamheden komen zo´n dertig tot 35 gespecialiseerde bedrijven in actie: van boormanager, drilling supervisors, de boorcrew, het logistiek team, mud engineers, directional drilling, geoloog tot aan de well engineer. 

""

van boortechniek tot aan het aansluiten van kassen

Alleen al voor het boren heb je onder meer de boorcrew, de mensen die precisieboringen uitvoeren en de mannen die zorgen dat het boorvloeistof op de juiste manier wordt gebruikt, nodig. Het is logistiek een hele klus om al die specialistische werkzaamheden op elkaar aan te laten sluiten. Waar het werk voor de een midden in de nacht eindigt, moet de ander op dat moment meteen aanwezig zijn om voor een ononderbroken voortgang te kunnen zorgen. Daarnaast moet het op tijd leveren van de juiste materialen tiptop in orde zijn.

Diverse boorstangen van een aantal meters lengte liggen op een speciaal daartoe aangewezen deel van het terrein, samen met koppelstukken en beitels. Sommige boren hebben een hoek, waardoor er ook schuin geboord kan worden, allemaal voor de behoefte aan geothermische energie van tachtig verschillende glastuinbouwbedrijven in Maasdijk en omgeving.

boortoren verplaatsbaar

Nu is de boortoren aan de Lange Kruisweg duidelijk te zien, te midden van de uitgestrekte kassencomplexen, maar als de boorwerkzaamheden achter de rug zijn, wordt de toren met allerlei toebehoren weer ontmanteld en blijft er een vrij klein complex over. Het geluid is beperkt, omdat de boortoren elektrisch werkt. Voordat de eerste put werd geboord, werd eerst het terrein bouwrijp gemaakt. Er is onder meer een vloeistofdichte vloer aangelegd en de ‘conductors’ (geleiders) zijn geplaatst als een extra beschermhuls voor de zoetwaterlagen. Vervolgens zijn de boortoren en de hulpinstallaties opgebouwd en inmiddels is het boren in volle gang. De boortoren lijkt vanaf de weg massief, maar is wel degelijk verplaatsbaar. In dit geval over een afstand van 48 meter, want de putten liggen acht meter van elkaar vandaan. En vanaf elke put moet diep in de grond geboord kunnen worden