25 januari 2023

Boorwerkzaamheden Maasdijk verlopen goed en zijn weer op schema

'"Bij het aardwarmteproject Maasdijk is de boortoren verplaatst en de boring van de vijfde put gestart. Daardoor ligt de boring weer op schema en dat is goed nieuws. De komende tijd worden de boringen van put 5 en 6 uitgevoerd. Van deze putten is het bovenste gedeelte al geboord", aldus realisatiemanager Geert van Ek over de stand van zaken. 

De complexe boringen gaan we nu boren

“We zijn gestart met put 6”, vertelt Geert, realisatiemanager van het project. “Daar verwachten we eigenlijk geen complicaties mee. De laatste boring (put 5) is het meest complex. Die ligt het diepst en er zijn ook veel hoeken en bochten, dit vraagt precisiewerk. Gelukkig kunnen we steeds meer gebruikmaken van de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan. Maar dit is wel het meest uitdagende traject.”

Van welltest naar bovengrondse ontwerp

Inmiddels is bij eerste twee boringen een welltest uitgevoerd. Dat is nodig om te kijken of de temperatuur en opbrengst het verwachte vermogen opleveren. “In eerste instantie waren we niet helemaal tevreden”, vertelt Geert van Ek: “In de injectieput blokkeerde de boorvloeistof als het ware de doorlatendheid van het waterreservoir en dat hebben we aangepast. Dat was geen eenvoudig karwei.” Daarom is de eerste injectieput is medio december schoongemaakt met een goed resultaat. Op basis van de welltest is ook het verdere bovengrondse ontwerp van de installatie bepaald. De volgende welltest wordt uitgevoerd als alle putten zijn geboord. 

Van Maasdijk naar Monster

Als de boorwerkzaamheden van put 5 en 6 zijn afgerond breken we de boorinstallatie af en verplaatsen deze naar de locatie Polanen in Monster. “Dit gaat een aantal weken duren. We gaan er vanuit dat we in Polanen op tijd kunnen starten. De voorbereidingen kunnen volop doorgaan, waarbij veiligheid natuurlijk te allen tijde voorop staat.”