28 juni 2023

Aardwarmte Maasdijk gaat stap voor stap warmte leveren

De boringen van Aardwarmte Maasdijk zijn een paar maanden geleden afgerond. In totaal 6 putten zijn  geboord en de eerste doublettest is uitgevoerd. Eerder al is op de locatie gestart met de realisatie van het aardwarmtegebouw en de koppeling met Warmte Netwerk Westland.

locatie bovenaf Maasdijk

details nodig

"Op basis van de uitkomsten van de eerste doublettest is bepaald welke apparatuur moest besteld voor de bovengrondse installatie die vooral in het aardwarmtegebouw gestalte moet krijgen", vertelt Hedwich Bekius, procesengineer bij HVC. 
“We hebben in het gebouw weliswaar een 3D-opstelling gemaakt om de ruimte voor alle apparatuur en machines te bepalen, maar voor de daadwerkelijke aanschaf heb je toch de details nodig."

Hedwich

drie proceslijnen

“Je hebt de gegevens van de brontest nodig om te weten welke druk bijvoorbeeld nodig is voor de juiste injectiepomp. We realiseren nu drie proceslijnen op basis van de eerste test. We plaatsen de procesapparatuur en het verbindend leidingwerk, inclusief instrumentatie. Vervolgens brengen we de bekabeling aan en wordt ook de benodigde besturing geïnstalleerd.”

komende maanden

"We krijgen de komende maanden de meeste apparatuur binnen. Het gaat dan onder andere om warmtewisselaars, filterpotten, buffervaten, diverse soorten leidingen, ontgassers en injectiepompen. Daarna gaan specialisten van verschillende bedrijven de werkzaamheden uitvoeren om alles te installeren. De verwachting is dat in november alles binnen is. In januari 2024 staat de ‘mechanical complete’ gepland, het moment waarop alles is geïnstalleerd voor één doublet en klaar is om te testen voordat de warmtelevering start. Half februari vindt de eerste warmtelevering plaats, zo is de verwachting. Dan breekt een periode van zes weken proefdraaien aan, waarbij iedereen beschikbaar is om eventuele mogelijke kinderziektes direct te kunnen oplossen."

enorme warmtewisselaars

Alle apparatuur die voor de productie van de drie doubletten van Aardwarmte Maasdijk aan het Warmte netwerk Westland nodig is, wordt in de bovengrondse installatie ondergebracht. Zo ook de warmtewisselaars, die door hun omvang niet te vergelijken zijn met de warmtewisselaars die bij de telers worden geplaatst. “Onze warmtewisselaars zijn 3 meter 80 hoog. “De warmtewisselaars zijn in de fabriek opgebouwd. Op locatie zijn al de nodige testen uitgevoerd, zoals een sterktetest.  Op basis daarvan kunnen we ervan uitgaan dat de apparatuur aan de gestelde eisen voldoet, vertelt Hedwich Bekius. 

warmtewisselaars binnen 2

ongeveer 17 megawatt

“We verwachten dat we bij opstart met één doublet  ongeveer 17 megawatt aan warmte kunnen leveren met de eerste putten. Later wanneer we ook de volgende putten gefaseerd in gebruik gaan nemen wordt het totale vermogen van de installatie uiteraard aanzienlijk groter”, laat Hedwich Bekius weten. “Maar het belangrijkste is dat als we volgend jaar warmte gaan leveren en er geen onderbrekingen in die warmtelevering zijn wanneer ook de andere twee doubletten worden bijgenomen. We stemmen de opbouw en fasering van de installatie af op de aanleg van het warmtenet dat ook gefaseerd wordt aangelegd."

wat is constructietechnisch handig?

Ze vervolgt: “We gaan dus nu eerst flink aan de slag met de inrichting van het aardwarmtegebouw met het 3D-model als basis. Voor de opbouw is bepalend welke apparatuur we op welk moment binnenkrijgen en de ruimte in het gebouw zelf. Je kunt vanzelfsprekend niet iets opbouwen als daardoor de rest van het gebouw niet goed bereikbaar meer is. In dit proces is ook de constructiemanager betrokken om dit in goede banen te leiden.

aardwarmtegebouw MSD

honderden onderdelen

"De aannemer heeft met alle leveranciers doorgenomen welke materialen allemaal wanneer nodig zijn om alles tijdig op te kunnen bouwen. Het gaat daarbij om honderden onderdelen, variërend van bekabeling, warmtewisselaars, leidingdelen, trafo’s, tot meetinstrumenten. En zo bouwen we de bovengrondse installatie op vanaf de bovenkant van de putten (wellhead) tot aan warmteleidingen die vanaf de aardwarmtelocatie naar de telers gaan", sluit Hedwich af.