14 november 2022

Aanleg bovengrondse installaties: processen vertalen in materialen en apparatuur

De eerste putten zijn geboord en de welltest is nog maar kortgeleden uitgevoerd. Er zijn grove resultaten bekend, maar Hedwich Bekius, procesengineer, en collega Roland de Fouw wachten op meer details om te kunnen bepalen welke materialen en apparatuur moeten worden besteld voor de bovengrondse installaties. “Die details hebben we nodig om te weten welke druk nodig is voor bijvoorbeeld de injectiepomp. Natuurlijk hebben we de engineering in grote lijnen uitgedacht, maar voordat we kunnen bestellen, moeten we wel over meer gegevens beschikken.”

aanleg bovengrondse installatie
aanleg bovengrondse installaties

De installaties zijn voor een groot deel ondergebracht in het zogeheten pompgebouw, waar nu een 3D-opstelling is neergezet om later niet voor verrassingen komen staan. “Over een maand is dat gebouw klaar en kunnen we met de inrichting beginnen, al laat dat eerst nog even op zich wachten”, vertelt Hedwich Bekius.

Veel overleg met leveranciers

Roland de Fouw is net op weg naar een leverancier als we hem spreken. “We nemen alle materialen die we nodig hebben alvast door met onze leveranciers, zodat ze weten wat er allemaal aan staat te komen en de levertijden niet te lang zullen zijn.” Het gaat om honderden onderdelen, variërend van bekabeling, warmtewisselaars, leidingen, trafo’s, tot meetinstrumenten. “We plannen alles zo efficiënt mogelijk in. Maar we zijn ook flexibel.”

van trees tot aan warmtenet

Hedwich Bekius en Roland de Fouw hebben te maken met alle zaken die betrekking hebben op de het ontwerp en aansturing van het productieproces. “Eigenlijk gaat het om alles na de ‘christmas tree’ die op de wellhead is aangebracht. Tot aan de leidingen die vanaf de boorlocatie naar het warmtenetwerk gaan. “We plaatsen de procesapparatuur en het verbindend leidingwerk, inclusief instrumentatie. Vervolgens brengen we de bekabeling aan en wordt de benodigde software geïnstalleerd. Uiteindelijk komen we in de testfase. Bij al die werkzaamheden wordt ook een beroep gedaan op de kennis en kunde van gespecialiseerde bedrijven.”

Er is bij het boren van de eerste putten enige vertraging ontstaan, maar dat heeft nog geen grote gevolgen voor de planning van de ingebruikname van de installatie aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. “En we gaan die spullen die een langere levertijd nodig hebben, zoals de injectiepomp en de warmtekrachtkoppeling, bestellen zodra we genoeg informatie hebben om dat te kunnen doen”, zegt Roland de Fouw.

Total cost of ownership

Dat de nodige ervaring is opgedaan met Trias Westland heeft voordelen. Hedwich Bekius: “We weten nu vanuit de praktijk wat wel en wat minder goed werkt. Door het zoute water heb je bij sommige leidingen sneller lekkage en dat probeer je nu te voorkomen door te kiezen voor andere materialen of de materialen te voorzien van een GRE-coating (coating op basis van glasfiber epoxy). Bij die materiaalkeuze hou je ook rekening met onderhoud en veiligheid en spelen de kosten ook een belangrijke rol. Uiteindelijk is de total cost of ownership grotendeels bepalend voor de keuzes die we maken. Kies je voor dure hoogwaardige materialen of is een extra onderhoudsbeurt beter?”
 

Operators kijken vanaf het begin mee

Volgens Hedwich Bekius gaat het er vooral om dat de processen zo worden ingericht dat de installatie jarenlang kan draaien voor een betrouwbare en efficiënte warmtelevering. “Een voordeel is ook dat de operators vanaf het begin met ons meekijken en ook hun zegje doen. Zij weten immers hoe het werkt in de praktijk. En iedereen moet kunnen begrijpen hoe het straks werkt. Dat globale proces hebben we nu goed in kaart gebracht. Ook hier is goede communicatie over en weer belangrijk.”