Maak kennis met het projectteam

Bent u benieuwd naar de mensen in het projectteam Aardwarmte Maasdijk en hun expertise? Van geoloog, boormanager, projectontwikkelaar, projectmanager, procesengineer, ontwikkelaar duurzame warmte en omgevingsmanager.

projectteam

we stellen een aantal teamleden voor

projectmanager: Olaf Bresser

Projectmanager bovengrondse installaties en civiele werkzaamheden op de locatie. Olaf heeft meer dan 20 jaar ervaring in projecten in de power-, olie- en gasindustrie, waar hij onder meer werkte als projectmanager voor zowel on- als offshore installaties. 

vgm-manager: Peter van der Burg

VGM-manager: veiligheid, gezondheid en milieu. Heeft voor het totale project – van civiele voorbereiding tot exploitatie – de risico’s in kaart gebracht en een zorgsysteem opgesteld, inclusief VGM-procedures. Iedereen die aan het project meewerkt, ook onderaannemers, moet zich aan deze procedures houden. Peter voert de controles op de projectorganisatie uit, schakelt daarbij externe deskundigen in en werkt nauw samen met de projectmanagers van Trias Westland. Hij heeft 27 jaar ervaring als veiligheidskundige in de olie- en gasindustrie, energiecentrales en andere geothermieprojecten. 

risicomanager: Michiel Kerstens

Verantwoordelijk voor het high level risicomanagement en de verzekeringen. Stelt met het team de top risico’s voor het project vast en houdt deze en nieuwe risico’s en ontwikkelingen in de gaten. Hierbij wordt gelet op zowel de betekenis van deze risico’s voor het project zelf, zoals kosten en tijdige oplevering, alsook risico’s en overlast voor de omgeving. Sluit daarnaast adequate verzekeringen voor het project en de installaties af en handelt eventuele schades en schadeclaims af. Michiel heeft ruim acht jaar ervaring op het gebied van risicomanagement en verzekeringen in de financiële-, energie- en afvalsector.

boormanager: Gerrit Schurink

Boormanager en verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de aardwarmteputten. Van de GRE (glasfiber epoxy-toepassing) tot aan het putontwerp. Gerrit zorgt dat alle details rondom een boring samenkomen met als doel een voorspoedige boring naar de aardwarmtebron. 

omgevingsmanager: Marjolein Lokhorst

Omgevingsmanager: vertaling en verbinding maken tussen de omgeving en het projectteam. Daarbij bespreken we welke maatregelen mogelijk zijn in de realisatie en wie daarvoor verantwoordelijk is. Met als doel continu in te spelen op de vragen van omwonenden en proactief te communiceren. Verzorgt de communicatie met omwonenden en het brede publiek over dit project. 

directeur: Marco van Soerland

Als directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit project. Organiseert alles wat nodig is om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie, borgt een goede realisatie en exploitatie. Draagt het motto ‘voor en door glastuinbouwondernemers’ sterk uit. Marco heeft een technische achtergrond en werkt sinds 2001 aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten.  

gebiedsmanager: Tarek Hopman

Als gebiedsmanager staat Tarek in nauw contact met de bestuursleden van de warmtecoöperaties. Borgt hierbij het overzicht en het goed op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende ondernemers, de techniek, de financiering en allerlei juridische zaken.

warmtesysteem ontwikkelaar: Stijn Wolterink

Verantwoordelijk voor duurzame warmteontwikkeling en denkt mee in de technische ontwikkeling van het warmtenet, de technische systeemstudie en de implementatie van het warmte-handelsplatform. Verantwoordelijk voor de warmte-afzet en contacten met deelnemers over hun warmteleveringsovereenkomst. Heeft een achtergrond op het gebied van werktuigbouwkunde en Sustainable Energy Technology. 

warmtenet team

Verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet voor aardwarmte Maasdijk via Warmtenetwerk Westland. Het warmtenet wordt circa twintig kilometer lang bestaat uit aanvoer- en retourwarmteleidingen. In dit project werkt iedereen samen aan het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Dit is nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om een geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de warmteleidingen.